Personlig assistans börjar hos Ekens assistans

assistans

Vad är personlig assistans?

Lagen för personlig assistans är för att du som har en funktionsvariation ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Du kan få hjälp med din personliga hygien, att äta, att röra dig men även stöd när det gäller kommunikation. Du kan också få personlig assistans för att kunna arbeta eller ha en meningsfull fritid och få hjälp med städning, tvätt, inköp och matlagning. Personlig assistans är alltid på dina villkor och utgår därför från dina behov och önskemål.

Det heter personlig assistans för att inget assistansuppdrag är det andra likt. Därför lyssnar vi på vad du behöver hjälp med och skräddarsyr därefter din assistans efter dina behov. Vi vet att ansöka om assistans kan vara en invecklad process så om du har problem med någon del av denna process kan vi hjälpa dig med ansökan, utredningar, överklagan och samordning av din assistans.

assistans 2
personlig assistans

Vem kan få personlig assistans?

Om du är upp till 65 år och på grund av stora och varaktiga funktions-nedsättningar behöver personligt stöd kan du ansöka om personlig assistans. För att ansöka om personlig assistans måste du först omfattas av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt 51 kapitlet Socialförsäkringsbalken (SFB).

LSS gäller för

  1. personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd,
  2. personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, eller
  3. personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

    Din kommun beslutar om du kan få stöd enligt LSS. Kommunen är också skyldig att ge dig information och vägledning i frågor om LSS.

Hur ansöker jag om personlig assistans?

Om du behöver hjälp med dina grundläggande behov mer än 20 timmar per vecka har du rätt till assistansersättning från Försäkringskassan. I annat fall ansvarar kommunen för din assistans.
Så här ansöker du hos Försäkringskassan:

1. Be om ett läkarutlåtande
Kontakta en läkare för att få ett utlåtande som beskriver din funktionsnedsättning och hur den påverkar dig.

2. Ansök på Mina sidor på Försäkringskassans hemsida
Logga in på Mina sidor på försäkringskassan för att ansöka. Om du inte kan ansöka på Mina sidor kan du fylla i en PDF blankett och skicka in till försäkringskassan.

3. Skicka in läkarutlåtandet
Skicka ditt läkarutlåtande till:
Försäkringskassans inläsningscentral
839 88 Östersund.

4. Försäkringskassans handläggare kontaktar dig för ett möte
Din personliga handläggare kontaktar dig inom en vecka och bokar in ett möte för att prata om dina behov av personlig assistans. Du kan ta med andra personer till mötet som stöd, till exempel en familjemedlem.

5. Du får ett beslut från Försäkringskassan
Inom 4 månader från att din ansökan har kommit in får du ett beslut.

assistans

Varför Ekens assistans?

När du blivit beviljad personlig assistans från Försäkringskassan kan du välja att få assistans genom kommunen eller få ekonomiskt stöd (assistansersättning) och själv vara arbetsgivare eller att anlita oss. Kommunen är ansvarig för kostnaden för personlig assistans när de grundläggande behoven uppgår till högst 20 timmar per vecka. Om du har behov av mer än 20 timmar per vecka har rätt till assistansersättning. Rätten till denna ersättning kan du läsa om här. Hur väljer hen vem som ska samordna din personliga assistans?

Via en kommun har du oftast inte rätt till OB-ersättning vid kvälls- och helgarbete, men via ett privat företag såsom Ekens assistans har du alltid det. Hos oss bestämmer du också själv i vilken grad du vill vara med i att rekrytera dina personliga assistenter. Vi sköter alla administrativa delar kring anställning så du slipper tänka på det. Dessutom ser vi till att de personer som arbetar hos dig har rätt kunskap och kompetens. Du kan också välja att ha en eller flera personliga assistenter beroende på hur ditt beslut och dina behov ser ut.

assistans

Det kan vara svårt att bestämma vem som ska ta hand om dina assistansbehov. Därför är det bra för dig att veta att Ekens assistans har fått tillstånd att bedriva personlig assistans från inspektionen för vård och omsorg (IVO), en statlig myndighet. Detta tillstånd är en garanti för att hen bedriver personlig assistans på ett seriöst och kvalitativt sätt. Våra personliga assistenter har också tystnadsplikt. Det innebär att hen varken skriftligen eller muntligen dela information om dig som hen arbetar hos.

Tystnadsplikten gäller också personliga förhållanden så som bl.a. hälsotillstånd, funktionshinder, familjesituation, utbildning men också ekonomi och social situation i övrigt.
Ekens assistans har också kollektivavtal, ersättning för friskvård, kompetensutvecklingsprogram och regelbundna event för våra anställda. Allt för att förbättra kvaliteten på din personliga assistans.

Skip to content