Transparensredovisning

Basfakta

Ekens Assistans omsättning för 2022 är 69 miljoner kronor och har cirka 250 anställda personer och verksamhet har ca 75 kunder (Både Personlig Assistans och Avlösar och Ledsagarservice). Ekens Assistans affärsidé är att erbjuda personligt anpassad assistans, ledsagning och avlösarservice till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning.

Ekens Assistans mål är att tillhandahålla personligt anpassade uppdrag som utgår från den enskildes behov och önskemål och att tillhandahålla en god personalvård och hög tillgänglighet, genom detta uppnås en god kvalité och en hög delaktighet.

Kvalitet

Kvalitetssystemet omfatta hela verksamheten och innehåller metoder för att säkra och utveckla verksamheten och säkerställa en god kvalitet på det arbete och de tjänster som tillhandahålls och följer SOSFS2011:9
Systemet består av rutiner, policys och blanketter för samverkan internt och externt, klagomål, synpunkter, händelsehantering, anmälan om risker, skada och missförhållanden, riskanalys, säkerhet, rekrytering, bemanning, dokumentation, kompetensutveckling, genomförandeplaner m.m. och förbättringsarbetet som används är lärandestyrt och bygger på kvalitetshjulets fyra steg

• Planerandet
• Genomförandet
• Studerandet
• Agerandet

Medarbetare

Ekens Assistans har cirka 250 anställda personer varav 97 % är personliga assistenter och 3 % är administrativ personal. Könsfördelningen är 37% män och 63% kvinnor och personalomsättningen exkl vikarier för 2022 var 6,9 %. Sjukfrånvaron var 5,5 % under 2022 (antal sjuktimmar/antal arbetade timmar) och den genomsnittliga anställningstiden inom Ekens Assistans är 4,4 år.

Ekens Assistans är medlemmar i Vårdföretagarna och har kollektivavtal (Personlig Assistans mellan Vårdföretagarna och Kommunal)
Personal anställs främst utifrån personliga egenskaper och fallenhet för vård – och omsorgsarbete men även pga utbildning vid behov av specialistkompetens. Personalen som anställs har följandekompetenser: LSS-handläggare, Redovisningsekonom, Socionom, undersköterska, vårdbiträde, personliga assistenter.

Ägare

Ekens Assistans AB ägs av Ekens Assistans och Omsorg AB som i sin tur ägs av följande medlemmar i familjen Persson:

• Mattias Persson
• Ulla Persson
• Ingela Åberg
• Ulrika Persson

Ledning

Ekens Assistans AB Ledning består av 6 personer och som innehar följande ledande befattningar:

• Mattias Persson, VD
• Sara LarmVerksamhetschef
• Ulla Persson Kundansvarig
• Virpi Lidén, Ekonom
• Ingela Åberg Uppdragsansvarig Assistans
• Tina Olsson, Uppdragsansvarig Avlösar och ledsagarservice

Styrelse

Styrelsen i Ekens Assistans AB består av följande personer:

• Mattias Persson
• Ulla Persson
• Ingela Åberg

Ekonomi

Bolagsinformation, aktuella bokslut och nyckeltal återfinns på allabolag.se

Skip to content