Transparensredovisning

Basfakta

Ekens Assistans omsättning för 2016 är 65 miljoner kronor och har cirka 250 anställda och verksamhet bedrivs på ett 50 tal platser.

Ekens Assistans affärsidé är att erbjuda personligt anpassad assistans, ledsagning och avlösarservice till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning.

Ekens Assistans mål är att tillhandahålla personligt anpassade uppdrag som utgår från den enskildes behov och önskemål och att tillhandahålla en god personalvård och hög tillgänglighet, genom detta uppnås en god kvalité och en hög delaktighet.

Kvalitet

Kvalitetssystemet omfatta hela verksamheten och innehåller metoder för att säkra och utveckla verksamheten och säkerställa en god kvalitet på det arbete och de tjänster som tillhandahålls och följer SOSFS2011:9

Systemet består av rutiner, policys och blanketter för samverkan internt och externt, klagomål, synpunkter, händelsehantering, anmälan om risker, skada och missförhållanden, riskanalys, säkerhet, rekrytering, bemanning, dokumentation, kompetensutveckling, genomförandeplaner m.m. och förbättringsarbetet som används är lärandestyrt och bygger på kvalitetshjulets fyra steg

 • Planerandet
 • Genomförandet
 • Studerandet
 • Agerandet

Medarbetare

Ekens Assistans har cirka 250 anställda varav 98 % är personliga assistenter och 2 % är administrativ personal. Könsfördelningen är 30% män och 70% kvinnor och personalomsättningen exkl vikarier för 2016 var 7,2 %. Sjukfrånvaron var 2,69 % under 2016 och den genomsnittliga anställningstiden inom Ekens är 4,5 år

Ekens Assistans är medlemmar i Vårdföretagarna och har kollektivavtal (Personlig Assistans mellan Vårdföretagarna och Kommunal)

Personal anställs fränmst utifrån personliga egenskaper och fallenhet för vård – och omsorgsarbete men även pga utbildning vid behov av specialistkompetens.

Ägare

Ekens Assistans AB ägs av Ekens Assistans och Omsorg AB som i sin tur ägs av följande medlemmar i familjen Persson vilka även arbetar aktivt i Ekens Assistans AB:

 • Mattias Persson
 • Ulla Persson
 • Ingela Åberg
 • Ulrika Persson

Ledning

Ekens Assistans AB Ledning består av 5 personer och som innehar följande ledande befattningar:

 • Mattias Persson, VD / Ekonomichef
 • Ulla Persson, Verksamhetsansvarig och kundansvarig
 • Ingela Åberg, Uppdragsansvarig
 • Ulrika Persson, Ekonomiadministratör
 • Åsa Lang Brandtman Uppdragsansvarig

Styrelse

Styrelsen i Ekens Assistans AB består av följande personer:

 • Mattias Persson
 • Ulla Persson
 • Ingela Åberg

Ekonomi

Aktuella bokslut och nyckeltal återfinns på allabolag.se

Skip to content