Kund hos Ekens

Något av det vi erbjuder dig som kund är:​

Personlig assistans skall vara personlig därför finns inga färdiga malla för hur assistansuppdraget skall se ut hos oss. Du berättar hur du vill ha just din assistans och utefter det skräddarsyr vi din assistans.

Att ansöka om och hantera assistansen är en invecklad process för alla inblandade, samtidigt som beslutet har en avgörande betydelse för den fortsatta livskvalitén.

Hos oss finns utbildad personal med lång erfarenhet som kan hjälpa dig med ansökan, utredningar, överklagan och samordning av din assistans.

Något av det vi erbjuder dig som kund är:​

Personlig assistans skall vara personlig därför finns inga färdiga malla för hur assistansuppdraget skall se ut hos oss. Du berättar hur du vill ha just din assistans och utefter det skräddarsyr vi din assistans.

Att ansöka om och hantera assistansen är en invecklad process för alla inblandade, samtidigt som beslutet har en avgörande betydelse för den fortsatta livskvalitén.

Hos oss finns utbildad personal med lång erfarenhet som kan hjälpa dig med ansökan, utredningar, överklagan och samordning av din assistans.

  • Assistans på Dina villkor och enligt Dina önskemål. Dina synpunkter är vår vägledning.
  • Du väljer assistenter tillsammans med oss efter dina önskemål, och vi har arbetsgivaransvaret.
  • Vid sjukfrånvaro ordnar vi vikare som Du själv är med och väljer.
  • Kurser och vidareutbildning ger dig kompetent och flexibel personal.
  • Du får regelbundet en redovisning av din assistansersättning.
  • Frivilliga enkätundersökningar och liknande ger Dig möjlighet att påverka verksamheten.
  • Vi lyder under Lex Maria, Lex Sarah och bestämmelserna ang. tystnadsplikt i LSS 29 §
  • Vi har kollektivavtal med avtalsenliga löner och arbetsvillkor enligt gällande lagstiftning.
  • Personlig assistans, ledsagare och avlösarservice enligt LSS och SoL.

Ställ din fråga här

Har du någon fråga om att bli/vara kund hos Ekens Assistans är du välkommen att ställa en fråga här eller lämna dina uppgifter så kontaktar vi dig så fort vi kan eller så kan du ringa direkt till kontoret på tel. 046 – 73 00 90 det går även att använda kontaktformuläret nedan.

Kontakta oss

Skip to content